مزاياي لمينيت دندان‌:
هر روش درماني و ترميمي مزايا و معايب خاص خودش را دارد. براي مزاياي زيباسازي دندان‌ها با روش لمينيت موارد زير را مي‌توان عنوان کرد:
زيبايي چشمگير و طبيعي
مقاومت بسيار بالا
بدون نياز به بي‌حسي
انجام درمان تنها در2 جلسه

معايب لمينيت دندان:
احتمال جدا شدن از دندان : در صورتي که دندان پزشک خلاف اخلاق حرفه اي از چسب بي کيفيت استفاده کند, ممکن است لمينيت دندان جدا شود.
 که در اين حالت نياز است تا مجدد به دندانپزشک مراجعه شود تا درصورت امکان مجدد روي دندان نصب شود.
غيرقابل بازگشت بودن: به دليل تراشيده شدن روي دندان امکان برگشتن به حالت اول ممکن نيست ( امکان برداشتن لمينیت دندان)
نيازمند مراقبت مانند دندان طبيعي: نوشابه گازدار ,قهوه ,سيگار و قليان مي تواند باعث رنگ گرفتن لمينيت در طولاني مدت شود که بايست با مسواک ,نخ دندان و… از آنها مراقبت کرد.
حساسيت هاي مدت دار بعد از درمان : درمان لمينيت دندان هم مانند بقيه ي درمان هاي ترميم دندان با حساسيت گرما و سرما روبروست و بعداز مدت زماني اين حساسيت از بين رفته و از بين رفته.