مراحل انجام لمینیت دندان:
در ابتدا با تراش مقدار معینی از مینای دندان و سپس قالبگیری از دندان تراش خورده شروع شده و سپس ، یک ترمیم موقت بر روی دندان قرار داده میشود و قالب تهیه شده به لابراتوار فرستاده میشود.
لابراتوار با توجه به خواست دندانپزشکی در سعادت آباد و بیمار و با توجه به رنگ مورد نظر، آن را فرم میدهد. در جلسات بعدی، لمینیت دندان آماده شده بر روی دندان چسبانده میشود.

موارد استفاده از لمینیت دندان یا ونیرهای سرامیکی :
1- استفاده از لمینیت دندان سرامیکی برای دندانهای تیره و رنگ گرفته
2- برای بستن فواصل بین دندانی
3- برای اصلاح بهم ریختگی های متوسط تا خفیف دندانی
4- لمینیت دندان هایی که لب پرشده اند و یا به هر علتی شکسته اند
5- دندان هایی که لکه های( مادرزادی یا فلوروسیس ) بر روی آنها وجود دارد .
6- دندانهایی که تمایل به سمت زبان دارند.

موارد عدم استفاده از لمینیت دندان سرامیکی:
1- برای دندانهایی که بر اثر سایش ارتفاع خود را از دست داده اند.
2- دندانهایی که تمایل به سمت لبی دارند.
3- اگر ضخامت مینای دندان به اندازه کافی نباشد.
4- افرادی که بهداشت دهانی ضعیفی دارند نمیتوانند از لمینیت سرامیکی استفاده کنند
5- افرادی که عادات دهانی مختلف دارند مثل دندان قروچه یا فشردن دندانها به هم و یا افرادی که سایش دندانی دارند.
البته شایان ذکر است با نسل جدید لمینیت دندان سرامیکی فوق نازک ( و یا لومینیرز) تمامی موارد عدم استفاده از لمینیت دندان توسط لومینیرز قابل استفاده می با شد.

مزایای لمینیت سرامیکی (چینی):
1 . زیبایی چشمگیر و طبیعی
2 . عدم رنگ پذیری
3. مقاومت بسیار بالاتر نسبت به کامپوزیتی
4. بدون نیاز به بی حسی
5. انجام درمان تنها در 2 جلسه

لمینیت دندان کامپوزیتی:
روشی است که با کمک مواد رنگ دندان (کامپوزیت) میتوان در مطب و در یک یا نهایتا دو جلسه (با توجه به وسعت کار) بد فرمی ها، بعضی انواع بد رنگیها، فواصل باز بین دندانی، ترکهای دندانی ،
 شکستگیهای دندانی ، لب پر شدن دندانها ، بهم ریختگیهای دندانی خفیف تا متوسط و  … را برطرف کرد .

موارد عدم استفاده از لمینیت دندان و ونیر کامپوزیتی دندان :
1- بیماران با سایش شدید
2- افراد با عادات دهانی مثل دندان قروچه
3- بهداشت دهانی ضعیف
4- بهم ریختگیهای دندانی شدید