لمینیت دندان سرامیکی

این لمینیت از جنس سرامیک بوده و به آن(برسلن ونیز) نیز گفته میشود. در حقیقت یک پوسته نازک سرامیکی (چینی) به قطر 0.5 میلیمتر ایت که دوبرابر ضخامت یک پوسته تخم مرغ را دارد و به کمک انواع باندهای
رزینی،همان چیزی که باعث چسباندن مواد کامپوزیتی به دندان میشود،روی دندان چسبانیده میشود(باند میشود).
برطرف نمودن لکه ها و تغییر رنگ ها(سفید کردن دندان با چینی)،نا منظم بودن دندان ها، انحراف تاج دندان و بستن فاصله بین دندان ها با این روش به خوبی امکان پذیر است.

استحکام این مواد از مواد رنگ دندان بیشتر بوده و پریدگی لبه دندان ها را نیز به خوبی درمان میکند.این روش لمینیت دندان برای افرادی که از تغییر رنگ مواد همرنگ و یا نازیبایی روکش های قبلی رنج میبرند بهترین درمان
خواهد بود. زیبایی،شفافیت،استحکام و نمای طبیعی(عدم شباهت به روکش های معمولی) از مزایای این روکش درمان لمینیت است.

رضایت از درمان ، زیباییی و استحکام آن در بین همه  مراجعه کنندگان دیده میشود و لبخند زیبا بهترین هدیه ای است که این مراجعه کنندگان به دندانپزشکی در سعادت آباد دریافت میکنند.