ایمپلنت چیست؟
ایمپلنت دندانی قطعه ای فلزي است، که اغلب به شکل ریشه دندان می باشد و داخل استخوان فک قرار داده میشود. ایمپلنت دندانی بعنوان پایه ای جهت قرار دادن پروتز ( دندان مصنوعی ) استفاده می شود و باز سازی تاج دندانهای از دست رفته با استفاده از این پایه ایمپلنت مقدورمی گردد.
جنس ایمپلنت های دندانی چیست؟‌
جنس ایمپلنت دندان ازفلزات مختلف و حتی سرامیک ها هستند، ولی اغلب ایمپلنت های دندانی از جنس تیتانیوم هستند.

ایمپلنت های دندانی از دو جزء اصلی تشکیل شده اند:

1- فیکسچر
2- اباتمنت

فیکسچر ایمپلنت داخل استخوان قرار دارد و نقش ريشه دندان را بازي مي كند. قسمت اباتمنت ایمپلنت روی آن قرار می گیرد و نهایتا روکش5 چینی با فرم دندان روی آن قرارمی گیرد.