مطالب علمی

اقداماتی که بعد از لمینیت دندان باید انجام شود

بازدید: 280
اقداماتی که بعد از لمینیت دندان باید انجام شود

اقداماتی که بعد از لمینیت دندان باید انجام شود: یکی از مهم ترین مسائل بعد از لمینیت دندان ، مراقبت کردن و توجه ویژه به آن می باشد. رعایت مواردی بسیار ساده ...

ادامه مطلب

موارد استفاده از لمینیت دندان

بازدید: 212
موارد استفاده از لمینیت دندان

طبق صحبت های دندانپزشکی در سعادت آباد موارد استفاده از لمینیت دندان را میتوانید در متن فوق مشاهده نمایید

ادامه مطلب

موارد منع استفاده از لمینیت دندان

بازدید: 236
موارد منع استفاده از لمینیت دندان

موارد منع استفاده از لمینیت دندان طبق صحبت های دندانپزشکی در سعادت آباد

ادامه مطلب

لمینیت دندان چگونه چسبانده مى شود؟

بازدید: 240
لمینیت دندان چگونه چسبانده مى شود؟

لمینیت دندان چگونه چسبانده مى شود؟ همانطور که بیان شد لمینیت دندان بسیار نازک و ظریف و حساس می باشد از این رو با توجه به نوع آن ها با دقت و ظرافت دو چندان ...

ادامه مطلب

چه کسانی کاندید لمینیت دندان هستند؟

بازدید: 244
چه کسانی کاندید لمینیت دندان هستند؟

کسانی که دندانهای بد رنگ دارند. این تغییر رنگ که ممکن است ناشی از کشیدن سیگار، مصرف مواد غذایی، نوشدن قهوه زیاد و ضرب دیدگی دندان یا عصب کشی ناقض باشد

ادامه مطلب