بسیاری از افراد برای داشتن دندان های زیبا و مرتب و برای انجام لمینیت دندان به دندانپزشکی در سعادت آباد مراجعه می کنند. دکتر فاطمه رحیمی دارای فعالیت حرفه ای در زمینه لمینیت دندان با مشاهده وضعیت بیمار ممکن است یکی از انواع لمینیت دندان را به بیمار تجویز کند.
زیبایی دهان و دندان یکی از راه های افزایش اعتماد به نفس می باشد. اعتماد به نفس بالاتر و در نتیجه افزایش موفقیت های اجتماعی یکی از نتایج داشتن لبخند زیبا است که به راحتی با لمینیت دندان و در دندانپزشکی در سعادت آباد قابل انجام است.
فاصله های بین دندانی ،بد رنگی و بد شکل بودن دندان ها غالبا لبخند انسان را نا زیبا می کنند در نتیجه افراد بسیاری برای لمینیت دندان اقدام می کنند . صاحب اینگونه لبخند های نامناسب یا به وسیله لبخند نزدن و جدی بودن ، ناهماهنگی موجود را کنترل می کنند یا در هنگام خندیدن با دست و حتی کج خندیدن قسمتی از دندان ها را پنهان میکنند. امروزه که "زبان بدن" در موفقیت های شغلی و ارتباطات انسانی تاثیر بسزایی دارد ، مسلما نباید به تاثیر یک لبخند جذاب و موثر کم توجهی کرد . در حال حاضر و در عصر تکنولوژی نانومتریال ها داشتن یک لبخندزیبا را بسیار آسان تر کرده و با روش های بسیار راحت مانند لمینیت دندان می توان لبخند زیبا را به بیمار هدیه داد . در سالیان گذشته داشتن لبخند زیبا مخصوص افراد خاصی از جامعه بود ، امروزه بسیار راحت تر و با هزینه کمتری نسبت به چند سال قبل میتوان به آن دست یافت.