لمینیت دندان در لغت به معنی آن است که لایه ای از جسمی به جسم دیگر چسبانده شود یا به عبارتی پوشاندن سطح دندان با لایه نازک سرامیکی انجام شود.
لمینیت دندان از نظر زیبایی و درمانی یکی از روش های موفق به شمار می رود که برای از بین بردن بد رنگی دندان ها، برطرف کردن نامنظمی ها، اصلاح ظاهر، در برخی موارد از جلو و عقب بودن دندان ها و همچنین فواصل باز بین دندان ها و ارتفاع آن مورد استفاده قرار می گیرد و هدف آن تامین زیبایی دهان و دندان است.
در مورد کاربرد لمینیت دندان می توان به موارد زیر اشاره داشت:
• اصلاح خط لبخند
• کاهش فواصل بین دندانی
• زیبایی رنگ دندانها
• زیبا سازی فرم و شکل دندانها
• اصلاح روکش ها و پر کردگی های بد شکل و نامناسب
• اصلاح فرسایش ناشی از سن

در لمینیت دندان که در طی دوجلسه شامل مراحلی بدون درد صورت می گیرد. هیچ نیازی به تراش دادن به دندانها نخواهد بود به دلیل عدم نیاز به تراش در اغلب موارد (اگر نیاز به تراش باشد، تراش ها بسیار سطحی و بدون درد خواهند بود) این روش بر خلاف سایر روش های رایج برگشت پذیر می باشد و فرد دوباره در صورت پشیمانی قادر به جداسازی  لمینیت سرامیک و داشتن دندان پیشین خود می باشد.
و درانتها به نظر که می رسد سرعت عمل بالا در لمینیت دندان در دندانپزشکی در سعادت آباد، عدم اتلاف وقت بیمار، عدم تراش بافت دندانی سالم، قابلیت برگشت پذیری به دندان طبیعی، مدت زمان طولانی تری که قابل استفاده اند و رنگ و شکل این محصول نوین افزایش هزینه ی 20 الی 30 درصدی این زیبا سازی دهان را قابل چشم پوشی می سازد.